PRESS RELEASE 2021 INDIGENOUS PEOPLES MONTH CELEBRATION AND 24TH IPRA COMMEMORATION

THEME: THE JOURNEY OF INDIGENOUS PEOPLES FOR GENUINE RECOGNITION, RESPECT, AND SELF-GOVERNANCE
“ANG PAGLALAKBAY NG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN PARA SA TUNAY NA PAGKILALA, PAGGALANG, AT SARILING PAMAMAHALA”